Odżelaziacze wody stosowane są w celach usunięcia z niej wszystkich związków żelaza, a także manganu. Urządzenia tego typu działają na różnych zasadach pod względem zakresu wydajności, w związku z czym budowane są pod indywidualnym kątem parametrów wyjściowych cieczy. Nie istnieje system uniwersalny, który nadawałby się do wód o każdym składzie chemicznym.

Dlatego odżelaziacz wody powinien być dobrze skonfigurowany, najlepiej na podstawie indywidualnych badań wody. Na budowę odżelaziacza ma wpływ wiele czynników, do których zaliczyć można m.in. wydajność pompy czy rodzaj zastosowanego zbiornika ciśnieniowego lub wyposażonego w poduszkę powietrzną.

Jak wygląda odżelaziacz wody?

Standardowo odżelaziacz wody składa się ze specjalnego zbiornika ciśnieniowego oraz złoża filtrującego, a także odpowiedzialnej za procesy filtracyjne oraz regeneracyjne głowicy elektronicznej lub elektromechanicznej. Zazwyczaj usuwanie żelaza odbywa się poprzez napowietrzanie, utlenianie lub wymianę jonową. W systemie napowietrzania odżelazianie wymaga zastosowana napowietrzacza, którym może być sprężarkowy układ mechaniczny lub inżektor. Konieczna jest również obecność zbiornika ciśnieniowego z odpowiednią głowicą sterującą oraz złożem. Regeneracja odbywa się wówczas poprzez płukanie wsteczne, wykorzystując przy tym złoża przeciwprądowe.

Sprawdź, jakie sposoby usuwania żelaza najchętniej wybierają klienci na https://www.zestudni.pl/odzelaziacze-wody/

Sposoby usuwania żelaza z wody

W systemie utleniania odżelazianie odbywa się za pośrednictwem hydroforu z poduszką powietrzną, stanowiącą zbiornik z przeponą wbudowaną. Wówczas również stosowany jest zbiornik ciśnieniowy, posiadający głowicę z odpowiednim złożem. Regeneracja odbywa się za pomocą nadmanganianu potasu. W systemie jonowym odżelazianie przebiega na skutek wymiany jonowej na złożu, do czego stosuje się zbiornik ciśnieniowy z głowicą posiadającą złoże zeolitowe oraz zbiornik na środek regenerujący. Dzięki temu oprócz żelaza jednocześnie usuwany jest mangan oraz amoniak.