Jakość wody wodociągowej koniecznie musi spełniać normy zapisane w rozporządzeniu. Woda z tego ujęcia musi być przede wszystkim zdrowa. Zdatna zarówno do celów użytkowych, jak tez do picia.

Jak powstaje woda wodociągowa?

Zanim woda popłynie do użytkowników przez rury wodociągowe, musi najpierw zostać poddana procesowi uzdatniania.

Pierwszym etapem jest separacja zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Następnie woda poddawana jest procesowi wstępnego utleniania. Koagulacja to kolejna faza. Po tych etapach woda powtórnie przechodzi utlenianie oraz filtrację za pomocą węgla aktywnego. Często woda jest poddawana także chlorowaniu.

Po tak dokładnym oczyszczaniu woda może płynąć już rurami wodociągowymi. Przyjmuje się, że jest zdatna do spożycia. Woda w zakładach wodociągowych podlega stałym analizom. Skład wody jest nieustannie badany i oceniany.

Stan instalacji wodociągowych

W Polsce jakość linii wodociągowych jest w różnym stanie. Większość zakładów może pochwalić się długą historią istnienia i działalności. Niestety, nie we wszystkich miejscach instalacje zostały wymienione.  Sytuacja cały czas ulega zmianie i coraz więcej obszarów wyposażanych jest w nowoczesne rozwiązania instalacyjne.

Okresowe pogorszenie jakości wody może wynikać z przeprowadzanych prac konserwatorskich. Często przy ich wykonywaniu z rur odrywa się zalegający na nich osad.  Nie należy pić wody o tak wysokim stopniu zanieczyszczenia. Należy pamiętać, ze jest to chwilowe.

Instalacje wodociągowe są okresowo chlorowane. Chlor obecny w wodzie nigdy nie przekracza norm, lecz może wpływać na smak wody.

Podstawowym zadaniem instalacji wodociągowych jest dostarczanie wody dla wszystkich odbiorców w wymaganej ilości i o określonej jakości oraz pod odpowiednim ciśnieniem. Aby system działał prawidłowo, a zadania były realizowane, niezbędna jest regularna konserwacja, która opiera się na wykonywaniu przeglądów okresowych oraz remontów bieżących.

Często zdarza się, że pogorszenie jakości wody w naszych domach nie wynika z problemu dostawcy wody, jednak z instalacji w naszym budynku. Jest kilka przyczyn pogorszenia jakości wody.

Pogorszenie jakości wody w instalacji może nastąpić na skutek:

 1. przepływu zwrotnego wody zużytej;
 2. zastosowania nieodpowiednich materiałów;
 3. stagnacji wody w instalacji;
 4. nieodpowiedniej lub niewystarczającej konserwacji.

Woda może ulec zanieczyszczeniu mikrobiologicznemu. Sprzyja temu: niska prędkość przepływu, korozja, długi okres stagnacji wody, nieprawidłowa konserwacja.

9 zaleceń, które zmniejszą prawdopodobieństwo zmiany jakości wody:

 1. Utrzymywanie instalacji wewnętrznych w należytym stanie: eliminowanie przecieków, wymiana niesprawnej armatury, odłączanie nieczynnych (zbędnych) odcinków instalacji.
 2. Konserwacja i kontrola działania urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym.
 3. Regularne kontrole stanu technicznego, w tym czyszczenie i dezynfekcja zbiorników na instalacji wewnętrznej
 4. Czyszczenie/wymiana dodatkowych filtrów zamontowanych na instalacji, zgodnie z zaleceniami producenta.
 5. Czyszczenie perlatorów, wylewek baterii i pryszniców – usuwanie części stałych z filtrów siatkowych zabezpieczających armaturę.
 6. Usuwanie nieszczelności w obrębie armatury czerpalnej – wymiana uszczelek, wężyków, zaworów.
 7. Utrzymywanie temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych nie niższej niż 55oC i nie wyższej niż 60oC.
 8. Przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C.
 9. Zapobieganie wzrostowi temperatury zimnej wody poprzez izolowanie instalacji zimnej wody przebiegającej przez pomieszczenia z wysoką temperaturą powietrza (węzły cieplne, kotłownie) oraz eliminowanie przenikania ciepła z przewodów ciepłej wody do instalacji zimnej wody – zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy przewodami z.w. i c.w. oraz stosowanie izolacji termicznej instalacji c.w.

Dlaczego warto filtrować wodę?

Woda wodociągowa jest stale badana. Jej jakość wydaje się być bardzo dobra. Parametry wody można sprawdzić na stronie lokalnych zakładów. Zazwyczaj są one bardzo korzystne.

Niestety, woda ulega wtórnemu zanieczyszczeniu w trakcie przepływu przez instalacje. Ostatecznie jej skład ulega pogorszeniu. Częste prace konserwatorskie sprawiają, że woda zawiera wiele zanieczyszczeń mechanicznych, jest mętna.

Aby uchronić organizm przed złą jakością wody i zanieczyszczeniami pochodzącymi z rur, warto zastosować profesjonalną filtrację. Systemy uzdatniania wody zapewnią wodę o odpowiednich parametrach w każdym czasie. Często wiąże się to z poprawą jakości codziennego życia.