Posiadanie własnego ujęcia wody to duże wyzwanie i odpowiedzialność. Aby cieszyć się czystą wodą należy pamiętać o regularnej dezynfekcji i przestrzeganiu kilku zasad…

Budowa studni

Koszty budowy studni są bardzo zróżnicowane. Wszystko zależy od warunków geologicznych. Budowa nie będzie droga, jeżeli warstwa wodonośna zalega płytko, jest wydajna, a woda, którą będziemy z niej czerpać jest dobrej jakości.

Koszt budowy będzie o wiele wyższy, jeżeli warstwa wodonośna leży kilkanaście lub kilkadziesiąt metrów pod ziemią. Nie ma jednak jednej recepty na to, jak głęboka powinna być studnia.

Istnieje kilka rodzajów studni. Należy dokładnie przeanalizować, do jakich celów ma służyć woda z niej czerpana. Na tej podstawie można wybrać odpowiedni rodzaj.

Błędy popełniane przy budowie studni

Najczęściej spotykanym błędem jest rozpoczęcie procesu wiercenia bez przeprowadzenia wcześniejszej analizy geologicznej i hydrogeologicznej obszaru. W takim przypadku wiercenie przedłuża się, a koszt budowy studni wzrasta.

Co mówią przepisy?

Studnia powinna znajdować się:

  • 5 metrów od granicy działki
  • 7,5 metrów od osi rowu przydrożnego
  • 15 metrów od zbiornika z nieczystościami
  • 30 metrów od najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej (jeśli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie)

Dezynfekcja studni

Regularne czyszczenie studni jest niezbędne, jeżeli chcemy utrzymać dobrą jakość wody. Na powierzchni studni odkładają się składniki chemiczne (żelazo, mangan, siarczany) oraz bakterie, czy wirusy.

Odkażanie studni może odbywać się poprzez chlorowanie. Po tym procesie woda koniecznie musi zostać poddana badaniu. W trakcie odkażania do celów spożywczych powinno się stosować wodę butelkowaną. Proces dezynfekcji powinien być przeprowadzany minimum raz w roku. Nie warto używać wybielaczy zapachowych.

Podczas chlorowania nie należy korzystać z wody ze studni. Nie można się w niej kąpać, pić jej, używać do gotowania.

Zanieczyszczenia w wodzie ze studni

W wodzie z własnego ujęcia mogą występować liczne zanieczyszczenia. Mogą być zarówno pochodzenia naturalnego, jak też nienaturalnego. Często mają wpływ na stan zdrowia ludzi i mogą prowadzić do różnego rodzaju problemów w gospodarstwie domowym.  Z jakimi substancjami możemy mieć do czynienia i czym to może skutkować?

Żelazo

To pierwiastek, który dość często występuje w wodach podziemnych. Stężenie żelaza w wodzie do spożycia nie może być większe niż 0,2 mg/Fe/l. Niestety, często zdarza się, że w wodzie ze studni ta wartość jest wielokrotnie przekroczona. Żelazo jest trudne do usunięcia, jednak wytrącając się z wody tworzy osad. Ten z kolei znacznie zmniejsza światło rur prowadząc do awarii. Oprócz tego osad odkłada się w urządzeniach AGD, na upranych tkaninach i armaturze. Jest ciężki do usunięcia. Wymaga dużych nakładów czasu oraz finansowych.

Mangan

Mangan to substancja, której podwyższone stężenie występuje w parze z dużą ilością żelaza. W wodzie pitnej jego ilość nie może przekraczać 0,05 mg Mn/l. Mangan jest trudniejszy do usunięcia w porównaniu z żelazem. Paradoksalnie, łatwiej usunąć większe stężenia niż mniejsze. Wytrąca się z wody w formie czarnych drobinek tworzących ciężki do usunięcia osad. Podobnie, jak żelazo może on powodować niedrożność rur. Oprócz tego pozostawia zabrudzenia na armaturze i prowadzi do awarii urządzeń AGD. Zmienia też właściwości organoleptyczne wody.

Twardość wody

Twardość wody to problem ogólnopolski. Występuje zarówno w wodzie z sieci wodociągowej, jak też w wodzie ze studni. Wysoka twardość wody wynika z występowania dużej ilości jonów wapnia i magnezu w wodzie. Przez wytrącanie się tych substancji powstaje osad zwany też kamieniem kotłowym. Może on powodować wiele szkód w gospodarstwie domowym. Do głównych należą: awarie instalacji, urządzeń AGD, straty w energii grzewczej. Kąpiele w twardej wodzie nie są wskazane dla osób z nadwrażliwością skóry. Ponadto może niszczyć włosy.

Azotany

Przekroczenia norm są szczególnie obserwowane na terenach wiejskich. Ich obecność w wodzie jest powodowana stosowaniem dużych ilości nawozów sztucznych oraz nieprawidłowym oczyszczaniem ścieków. Stałe spożywanie dużych ilości azotanów może prowadzić do powstawania nowotworów oraz chorób układu krwionośnego.

Skażenia bakteriologiczne

W wodzie ze studni mogą rozwijać się różnego rodzaju mikroorganizmy. Ich obecność może być skutkiem złej lub rzadkiej dezynfekcji. Bardzo istotne jest przeprowadzenie analizy wody pod tym kątem. Do jednych z najpopularniejszych bakterii występujących w wodzie należy bakteria E-coli.

Jony amonowe

Obecność tej substancji w sieci wodociągowej powoduje większe zużycie tlenu, a to z kolei prowadzi do większego prawdopodobieństwa rozwoju bakterii. Mogą one powodować wiele ciężkich do przebycia chorób. Może dojść do wtórnego zanieczyszczenia wody.

Analiza wody – naprawdę potrzebna

Przed tym, jak zdecydujemy się na korzystanie z wody ze studni, jako wody pitnej należy ją dokładnie przebadać. Nie tylko pod względem stanu chemicznego, ale także występowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Często jest to jedyny sposób na ochronę rodziny przed skutkami spożywania zanieczyszczonej wody.

Dzięki wynikom będziemy świadomi, jakie normy substancji zostały przekroczone. Łatwiejszy będzie też dobór odpowiedniego urządzenia uzdatniającego wodę. Należy pamiętać, że im większy problem, tym bardziej potrzebne są urządzenia o wyższych wydajnościach.