Na rynku dostępnych jest wiele metod filtracji wody, które z nich są najlepsze? Z jakimi typami zanieczyszczeń najlepiej sobie poradzą?

Filtracja wody

Metody filtracji są bardzo zróżnicowane. Nie ma jednego sposobu na usunięcie wszystkich zanieczyszczeń z wody. Dobór odpowiedniego urządzenia do uzdatniania wody zależy od tego, jakie stężenia zostały przekroczone.

Osoby korzystające z wody wodociągowej najczęściej borykają się z problemem twardej wody oraz chwilową mętnością wody powodowaną konserwacją sieci. Właścicielom studni najczęściej przeszkadza wysokie stężenie żelaza, manganu, azotany, twardość wody, nieodpowiednia barwa wody. Oprócz tego woda może zawierać bakterie i wirusy.

Proces filtracji znany jest już od dawna. Do oczyszczania wody pitnej stosuje się go już na całym świecie.

W tabeli zostały przedstawione metody filtracji wody oraz zanieczyszczenia, które mogą być dzięki nim zlikwidowane.

Sposoby filtracji            Substancje, które zostaną usunięte z wody
Węgiel aktywny barwa, chlor, mętność, węgiel organiczny, zapach
Chlorowanie i węgiel aktywny amoniak
Ozonowanie i węgiel aktywny węgiel organiczny
Utlenianie utlenialność
Ozonowanie amoniak, azotyny, bakterie
Chlorowanie azotyny, bakterie
Odwrócona osmoza amoniak, azotany, bakterie, magnez, metale ciężkie, siarczany, twardość ogólna, wapń, wirusy
Wymiana jonowa azotany, magnez, siarczany, wapń
Promieniowanie UV bakterie, wirusy
Flokulacja i filtracja barwa, mętność, zapach
Demineralizacja chlorki
Napowietrzanie dwutlenek węgla wolny, zapach
Odkwaszanie dwutlenek węgla wolny
Alkalizacja dwutlenek węgla wolny
Odmanganianie mangan
Odsalanie przewodność elektryczna
Zmiękczanie twardość ogólna
Dekarbonizacja zasadowość
Odżelazianie żelazo ogólne

Bezpieczna woda

Na rynku dostępnych jest wiele produktów do filtracji wody wykonanych z solidnych komponentów i charakteryzujących się wysoką wydajnością oraz pracą na najwyższym poziomie. Przed zakupem warto zorientować się, co mamy do wyboru.

Odpowiednie oczyszczanie wody zapewnia wiele korzyści zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak też przedsiębiorstw i firm. Czysta woda może mieć wpływ na dobrą kondycję organizmu oraz otaczającą nas przestrzeń.

Sedymentacja

Polega na oddzielaniu od płynu zawieszonych w nim cząsteczek. Jest to możliwe w wyniku działania sił grawitacji i sił bezwładności. Sedymentacji mogą ulegać zawiesiny o gęstości przekraczającej gęstość cieczy.

Koagulacja

Jest to proces destabilizacji cząsteczek koloidalnych. Następuje on poprzez dodawanie chemicznych odczynników nazywanych koagulantami. Zewnętrznym symptomem koagulacji jest tworzenie się luźnego osadu, a nad nim warstwy czystej cieczy.

Odżelazianie

Ten proces ma na celu usunięcie z wody żelaza ogólnego. Wymagane jest zastosowanie złoża katalitycznego. Jest ono w stanie utlenić substancje i zatrzymać je na powierzchni materiału filtracyjnego.

Odmanganianie

To proces, którego głównym celem jest usunięcie manganu z wody. Do optymalnego działania niezbędne jest zastosowanie odpowiedniego złoża. Usuwanie manganu często jest procesem trudniejszym od usuwania żelaza.

Sorpcja

Proces, który opiera się na „pochłanianiu” jednej substancji (sorbat) przez drugą (sorbent). Wśród procesów tego typu można wymienić: wymianę jonową, adsorpcję, absorpcję.

Dezynfekcja

Jest to metoda mająca na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników.  Dezynfekcję można podzielić na fizyczną i chemiczną. Do najpopularniejszych metod dezynfekcji fizycznej należy promieniowanie UV.

Napowietrzanie

To metoda, która ma na celu dostarczenie do wody tlenu. Jest to niezbędne do usuwania z wody rozpuszczalnych, podziemnych gazów.(np: tlenku węgla IV).

Zmiękczanie

To metoda polegająca na usunięciu z wody częściowo lub całkowicie soli wapnia, magnezu oraz niektórych metali wielowartościowych. Wśród sposobów można wymienić: metody fizykochemiczne oraz chemiczne.