Zamieszkując tereny rolnicze powinniśmy mieć świadomość istniejącego ryzyka w związku ze stosowanymi przez rolników nawozami. Środki nawożące bardzo często zawierają duże ilości azotanów, a dodatkowo są stosowane w sposób nieumiejętny i w zbyt dużych ilościach.

Nieodpowiednia filtracja ścieków przyczynia się do jeszcze większego ryzyka podwyższonego stężenia azotanów w głębszych warstwach ziemi. W efekcie skutkować to może przedostawaniem się substancji szkodliwych do wody pochodzącej ze studni głębinowych.

Azotany w wodzie – zagrożenia

Podwyższone stężenie azotanów w wodzie przeznaczonej do spożycia skutkować może pogarszającym się stanem zdrowia. Silnie utleniające właściwości azotanów powodują utlenianie się hemoglobiny i witaminy A, co znacznie wpływa na pogorszenie samopoczucia. Silnie rakotwórcze właściwości powodują najczęściej nowotwory żołądka i pęcherza. Picie zanieczyszczonej wody jest szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży i niemowląt. Może to bowiem powodować problemy z transportem tlenu we krwi, co skutkować będzie bardzo poważną chorobą – sinicą.

Najlepsze rozwiązanie problemów z azotanami?

Niezwykle ważne jest więc usuwanie azotanów z wody pitnej. Można tego dokonać między innymi przy użyciu urządzenia bazującego na oczyszczającym wodę złożu, np. stacji polskiej marki – Ecoperla Nitratower.