Wodę można badać zarówno pod względem składu fizykochemicznego, jak również zawartości w niej poszczególnych bakterii, wirusów czy pierwotniaków. Fizykochemiczna analiza wody bada dokładnie  wszystkie parametry cieczy, natomiast bakteriologiczna analiza pokazuje zawartość w wodzie poszczególnych bakterii, które mogą być groźne dla naszego zdrowia, a nawet życia. Ponadto otrzymanie konkretnych wyników znacznie ułatwia dobór filtrów do wody.

Jakie choroby mogą wywołać bakterie zawarte w wodzie?

Woda jest naturalnym środowiskiem życia mikroorganizmów. Żyją w niej bakterie, wirusy, grzyby oraz bakteriofagi. Często jednak obok naturalnej i niegroźnej mikroflory mogą pojawić się również bakterie i wirusy chorobotwórcze. Najczęściej mikroorganizmy chorobotwórcze pojawiają się w środowisku, gdzie woda ma pośredni lub bezpośredni kontakt z odchodami ludzkimi lub zwierzęcymi. Bakterie i wirusy mogą powodować wiele chorób. Mogą to być niegroźne dolegliwości żołądkowe lub groźne zatrucia pokarmowe – m.in. tyfus, zapalenie wątroby lub czerwonka.

Zadbaj o swoją wodę

Dlatego też warto zbadać wodę pod kątem bakteriologicznym, a w szczególności tę wodę, która przeznaczona jest do celów spożywczych. Nie ma jednak konieczności badania wody pod kątem każdego możliwego zagrożenia.