Znaczenie dezynfekcji biologicznie oczyszczonych ścieków z roku na rok rośnie na całym świecie, o czym może świadczyć wciąż zwiększająca się liczba nowoczesnych oczyszczalni ścieków. Promieniowanie UV emitowane przez specjalistyczne lampy stanowi podstawę dezynfekcji wody i należy do najskuteczniejszych, znanych obecnie metod oczyszczania.

Dezynfekcja ścieków promieniami UV

Dezynfekcja promieniami UV ma bardzo ważne znaczenie, ponieważ stanowi ona linię ochrony zasobów wody przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wód powierzchniowych i gruntowych ujmowanych w celu zaopatrzenia ludności w wodę pitną.

Dezynfekcja oczyszczonych ścieków ma szczególnie istotne znaczenie w zlewniach zbiorników wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę i rekreacji. W przypadku wykorzystania wód do rekreacji możliwa jest dezynfekcja tylko w okresie umożliwiającym korzystanie z wód do celów rekreacyjnych. Dezynfekcja końcowa ścieków stanowi wówczas barierę, która eliminuje aktywne mikroorganizmy chorobotwórcze. Równocześnie w wielu oczyszczalniach prowadzi się dezynfekcję ścieków oczyszczonych, które są zwracane i wykorzystywane w celach technologicznych. Bakterie w wodzie ulegają rozpadowi za sprawą promieniowania UV. Ponadto sterylizacja wody ze studni również może odbywać się w bardzo podobny sposób.