Woda w basenie musi odpowiadać pewnym normom, a przede wszystkim nie mogą się w niej znajdować zarazki chorobotwórcze. Z tego względu musi być poddawana dezynfekcji. Zastosowanie chloru spełnia wszystkie bakteriologiczne wymagania, ale w wodzie poddanej jego działaniu mogą powstać związki chemiczne o niekorzystnym działaniu na skórę i błony śluzowe. Ponadto obniża się pH wody ,a to sprzyja korozji części metalowych basenu.

Lampy bakteriobójcze w basenach poprawiają jakości wody, ponieważ poza niszczeniem drobnoustrojów pewna częstotliwość ultrafioletu rozbija cząsteczki chloramin. Chloraminy są to związki zbudowane z azotu, wodoru i chloru, które odpowiadają za drażniący zapach chloru na basenie.

Istotny jest prawidłowy dobór lampy UV. Chcąc osiągnąć skuteczną dezaktywację mikroorganizmów należ zwrócić uwagę na pewne parametry urządzenia. Są to: wielkość maksymalnego chwilowego przepływu, klarowność wody oraz konieczna dawkę promieniowania UV. Urządzenia można z łatwością porównać na stronie https://www.zestudni.pl/lampy-bakteriobojcze/  Lampa UV działa przez określony czas i należy tę dawkę określić na koniec jej żywotności. Klarowność wody ma wpływ na absorbowanie promieni. Taki dobór promiennika zagwarantuje, że woda będzie przez przewidziany okres działania lampy, pozbawiona mikrobów.